W kraju działa wiele kancelarii notarialnych. Są one dostępne w szczególności w większych miastach, ale nierzadko też w mniejszych miasteczkach.

Notariusz jest prawnikiem, który powoływany jest przez ministra sprawiedliwości, posiada on odpowiednie uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych oraz prowadzenia innych czynności notarialnych regulowanych przez prawo. Jest osobą zaufania publicznego. Aby zostać notariuszem, należy zakończyć studia w kierunku prawa i zdać odpowiedni egzamin państwowy, dlatego też notariusze Katowice muszą posiadać odpowiednie przygotowanie do świadczenia usług notarialnych.

Jeżeli potrzebna jest dobra kancelaria notarialna, adresy takich punktów możemy znaleźć już teraz przez internet. Najlepiej udać się do specjalisty z polecenia, który został sprawdzony przez kogoś z rodziny czy znajomych. Gdy chcesz mieć pewność, że wybrany przez ciebie notariusz będzie fachowcem, sprawdź jego doświadczenie oraz opinie na jego temat, które można znaleźć obecnie także przez internet.

Notariusz jest specjalistą, który zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług notarialnych zgodnych z przepisami polskiego prawa. To on jest niezbędny wtedy, gdy chcemy przygotować czy potwierdzić odpowiednie dokumenty, które bez pomocy notariusza nie będą posiadały odpowiedniej mocy prawnej.

Do notariusza musimy udać się wtedy, gdy chcemy:
· kupić lub sprzedać nieruchomość
· podarować nieruchomość
· zrzec się prawa do nieruchomości
· spisać intercyzę
· poświadczyć własnoręczność podpisu
· spisać testament
· sporządzić protesty czeków i weksli
· poświadczyć zgodność wyciągów lub odpisów z dokumentem
· przechować pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty
· sporządzić projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

To tylko przykładowe sytuacje, gdy potrzebny jest notariusz katowice, ponieważ jest ich o wiele więcej. Z usług notarialnych korzystają również przedsiębiorcy, głównie spółki, na przykład w celu sporządzenia odpowiednich protokołów.