Notariusz jest specjalistą, który zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług notarialnych zgodnych z przepisami polskiego prawa. To on jest niezbędny wtedy, gdy chcemy przygotować czy potwierdzić odpowiednie dokumenty, które bez pomocy notariusza nie będą posiadały odpowiedniej mocy prawnej.

Do notariusza musimy udać się wtedy, gdy chcemy:
· kupić lub sprzedać nieruchomość
· podarować nieruchomość
· zrzec się prawa do nieruchomości
· spisać intercyzę
· poświadczyć własnoręczność podpisu
· spisać testament
· sporządzić protesty czeków i weksli
· poświadczyć zgodność wyciągów lub odpisów z dokumentem
· przechować pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty
· sporządzić projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

To tylko przykładowe sytuacje, gdy potrzebny jest notariusz katowice, ponieważ jest ich o wiele więcej. Z usług notarialnych korzystają również przedsiębiorcy, głównie spółki, na przykład w celu sporządzenia odpowiednich protokołów.